De Meestersmolen

Oostvleteren

Introductiefilmpje

Info voor bezoek en uitleen

Type en functie

Type: staakmolen
Functie: graanmolen

Omschrijving

Deze houten windmolen, rond 1760 gebouwd in Gijverinkhove (Alveringem) en sinds 1943 beschermd als monument, was operationeel tot 1954. René De Meester, burgemeester van Oostvleteren, kocht de staakmolen in 1963 en schonk die in 1968 aan de gemeente Oostvleteren. Pas in 1973 werd de vervallen molen ontmanteld, gerestaureerd en heropgebouwd in Oostvleteren naast het huidige ontmoetingscentrum ‘De Sceure’. De molen is opnieuw maalvaardig en kan bezocht worden onder deskundige uitleg van molenaars José Marchand en Benny Pauwels.

Ligging

Veurnestraat 2, 8640 Oostvleteren
Bereken route

Reservatie

De molen is in herstelling, om veiligheidsredenen is er voorlopig geen bezoek mogelijk tot eind 2022. Check vanaf januari 2023 opnieuw.

Uitleenpost

Erfgoedcel CO7
via de uitleendienst

meer infooverzicht

Vraag financiële steun voor een molenbezoek met je klas!

Beroep je op het provinciale subsidiereglement ‘Bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties’. Daarmee kun je bepaalde kosten beperken zoals leerlingenvervoer en vergoedingen. Vergeet niet minstens 1 maand voor het molenbezoek je aanvraag in te dienen.

Meer info