Lijstermolen

Westouter

Info voor bezoek en uitleen

Type en functie

Type: houten staakmolen met open voet
Functie: korenmolen

Omschrijving

De naam heeft de molen te danken aan de Lijsterhoek, de wijk in Beernem waar deze tweezoldermolen vandaan komt. Hij is daar opgericht in 1805 in opdracht van de molenaarsfamilie Van Haecke. De windmolen bleef tot in 1948 in bedrijf en werd in 1958 overgeplaatst naar de Rode Berg in Westouter. Bij de heropbouw, met inhuldiging in 1961, is echter geopteerd om de molen niet meer operationeel te maken. Deze optie leidde zeer vlug tot verval en na een storm in 1990 liet de molen zich niet meer kruien.

Ondanks instandhoudingswerken in 1990 en in 2009-2012 werden de structurele problemen niet opgelost. Bovendien was de windvang gehypothekeerd door te hoge bomengroei aangeplant in 1961. De Lijstermolen is in 2004 beschermd als monument in een beschermd dorpsgezicht. Bij een ingrijpende structurele restauratie in 2020-21 werd de Lijstermolen terug maalvaardig gemaakt zodat hij met een enthousiaste groep molenaars een nieuw actief leven tegemoet gaat.

Ligging

Lijstermolendreef, 8954 Westouter (Heuvelland)
Bereken route

meer infonog meer infooverzicht

Vraag financiële steun voor een molenbezoek met je klas!

Beroep je op het provinciale subsidiereglement ‘Bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties’. Daarmee kun je bepaalde kosten beperken zoals leerlingenvervoer en vergoedingen. Vergeet niet minstens 1 maand voor het molenbezoek je aanvraag in te dienen.

Meer info