Sint-Karelsmolen

De Moeren – Veurne

Info voor bezoek en uitleen

Type en functie

Type: stenen bovenkruier type grondzeiler
Functie: poldermolen met vijzel

Omschrijving

De Sint-Karelsmolen dateert van ca 1850 en is de enige overblijvende vijzelmolen in België die overtollig water opvijzelt met een schroef van Archimedes. Zijn functie is nog steeds het oppompen van water uit de lager gelegen Moeren naar de Ringsloot door middel van een vijzel aangedreven door windkracht. De molen is sinds 1943 beschermd als monument en De Moeren werden in 1980 beschermd landschap.

Door zijn unieke karakter is geopteerd om de Sint-Karelsmolen niet alleen bouwfysisch te restaureren, maar ook maalvaardig, dus met een nieuwe vijzel aangedreven door windkracht. De gerestaureerde molen werd officieel geopend op 28 april 2019 voor het grote publiek. ​Er werd een rustplaats ingericht ter hoogte van de Sint-Karelsmolen, aan de molen werd een nieuwe parking aangelegd, het pompgebouw werd opgefrist en de vrijwillige molenaar zorgt ervoor dat de Sint-Karelsmolen draaiende en werkzaam blijft.

Ligging

Debarkestraat 6-8, 8630 De Moeren (Veurne)
Bereken route

Reservatie molen

Molenaar Ronny Demol verwelkomt je graag na reservatie via De Westkustpolder: 058 31 46 53 of mail.

meer infonog meer infooverzicht

Vraag financiële steun voor een molenbezoek met je klas!

Beroep je op het provinciale subsidiereglement ‘Bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties’. Daarmee kun je bepaalde kosten beperken zoals leerlingenvervoer en vergoedingen. Vergeet niet minstens 1 maand voor het molenbezoek je aanvraag in te dienen.

Meer info