Schellemolen

Damme

Introductiefilmpje

Info voor bezoek en uitleen

Type en functie

Type: bergmolen
Functie: graan- en oliemolen

Omschrijving

De Schellemolen werd in 1867 gebouwd op de wal van een oude houten molen. Sedert eeuwen stond hier een banmolen waarvan het leenrecht in 1267 aan de stad werd verkocht door gravin Margareta van Constantinopel. De Schellemolen is een beschermd monument dat beheerd wordt door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht. In de molenwal is een olieslagerij ondergebracht.

Ligging

Damse Vaart West, 8340 Damme
Bereken route

Reservatie molen

Reservatie molenbezoek via provincie West-Vlaanderen, Dienst Gebouwen: Ann Maes via 050 40 71 79, 0494 23 15 15 of

Reserveren koffer

Via Toerismedienst Huyse de Grote Sterre: mail of 050 28 86 10

Uitleenpost

Toerismedienst Huyse de Grote Sterre
Jacob van Maerlantstraat 3, 8340 Damme

meer infooverzicht

Vraag financiële steun voor een molenbezoek met je klas!

Beroep je op het provinciale subsidiereglement ‘Bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties’. Daarmee kun je bepaalde kosten beperken zoals leerlingenvervoer en vergoedingen. Vergeet niet minstens 1 maand voor het molenbezoek je aanvraag in te dienen.

Meer info